Územní systém ekologické stability je soustava území, kde plnohodnotně žijí přírodní společenstva rostlin a živočichů (biocentra) nebo kudy se přemisťují mezi biocentry (biokoridory). Biocentra a biokoridory vytvářejí síť, která zajišťuje přírodní rovnováhu. Takové sítě je třeba udržovat v místním měřítku (např. remízek, mez, niva potoka, větrolam, rybník, ale třeba i zahrada, živý plot, park) stejně jako v měřítku regionálním nebo národním (chráněná území, nivy řek, lesy).

Brdy v sobě ukrývají celou řadu významných biocenter (např. lesy jižních Brd, okolí Padrťských rybníků nebo bývalá dopadová plocha Tok) a slouží zároveň i jako součást biokoridorů (např. údolí Červeného potoka). Plán územního systému ekologické stability pro CHKO Brdy byl zpracován v říjnu 2016 a postupně se promítá do územních plánů jednotlivých obcí a do zásad územního rozvoje plzeňského a středočeského kraje.