Brdy jsou ostrovem horské přírody ve středu Čech. Je tu chladněji a větší vlhko než jinde v okolí. Průměrná roční teplota je tu kolem od 8,5 °C v nízkých polohách a do 5,5 °C ve vrcholových partiích. Se srážkami je to obdobné. Někde jen 550 mm za rok a na vrcholcích hor i 800 mm. V závislosti na oteplování klimatu se ale mění i podnebí v Brdech. Srážky zde již nejsou pravidelné, ale častější jsou přívalové deště s povodňovým průběhem lokálního charakteru. Teploty během letních měsíců i zde stoupají. Sněhová pokrývka se během zimních měsíců vyskytuje nepravidelně.  

Zima na toku.
 Zima na toku, foto: Hana Mayerová

Vítr je v Brdech nepředvídatelný. Převládá zde západní až severozápadní vítr s průměrnou rychlostí od 2 m/s v podhůří až do 6 m/s na vrcholech. Ale fičet i tady dokáže pěkně, a pak se kácí les jako třísky podobně jako v roce 1941, kdy vichřice od jihovýchodu rozlámala rozsáhlé lesní porosty. 
I zde v Brdech můžete spatřit inverzi. Ze sluncem zalitých teplejších vrcholků můžete vidět studená údolí ponořená v mlze. Za takových podmínek bývá výborná dohlednost až k Šumavě či ku Praze. 
A kde sledovat aktuální počasí? V Brdech jsou dvě automatické klimatologické stanice spravované Českým hydrometeorologickým ústavem a to stanice na brdském vrchu Praha, který zaznamenává aktuální počasí v Brdech ve výšce 862 m n. m. a také sněhoměrná stanice Teslíny, která je umístěna 720 m n. m.