null Sborník-příspěvků-z-lesnickeho-semináře-publikace-detail

Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí

Sborník příspěvků ze semináře - titulní strana.