null Rak kamenáč v CHKO Brdy v ohrožení!

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Rak kamenáč v CHKO Brdy v ohrožení!

8. 4. 2022

V Jalovém potoce mezi Zaječovem a Komárovem, tedy v bezprostřední blízkosti CHKO Brdy, v současné době masivně hynou raci říční. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o nákazu račím morem, která se bude šířit dále po i proti proudu.

Račí mor je velmi nebezpečné onemocnění, které spolehlivě vybíjí naše původní druhy raků. Zavlečen k nám byl spolu se severoamerickými raky, dávno už se ale šíří i bez jejich přímého přičinění. Jeho spory totiž ve vlhku přežijí i týdny, a tak se přenašečem může stát každý, kdo vstoupí do vody, kde probíhá nákaza. Snadno se přenese s vysazovanými rybami, s rybářskou výstrojí, technikou při údržbě toků, v srsti či peří některých živočichů, včetně našich psích miláčků, ale třeba i na podrážkách bot, přebrodíme-li na výletě několik potoků.  

Rakům v nakaženém Jalovém či Červeném potoce a jejich přítocích již NELZE POMOCI! ONEMOCNĚNÍ SE NEDÁ LÉČIT! Pokusem o jejich záchranu bychom nákazu jen šířili na další místa a zahubili další tisíce raků. Přímo za humny, v CHKO Brdy, přitom máme jedny z nejcennějších populací raka kamenáče v ČR!

Jak můžete rakům pomoci? Nevstupujte do vody v rizikových tocích (Jalový, Mourový a Červený potok a jejich přítoky). Nepřenášejte žádné živočichy, ryby ani ještě živé raky, na jakákoliv jiná místa. Pokud naleznete uhynulé raky nebo je uvidíte v potoce aktivní za dne, kontaktujte AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz nebo Pavel Moravec – 724 291 753)

Uhynulí raci ve vodě.