null Povídání o orlovi mořském v Brdech

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Povídání o orlovi mořském v Brdech

1. 6. 2018

Orel mořský, náš největší dravý pták, se za posledních 20 let v naší přírodě objevuje čím dál častěji.

I přesto, že se jedná o dravce úctyhodných rozměrů (rozpětí křídel až 2,5 m), nepatří zrovna mezi dobré lovce a v přírodě plní spíše funkci zdravotní policie. A právě velikost, hmotnost a rozpětí křídel neumožňují orlu mořskému žádné složité letecké manévry. Proto také místo aktivního pronásledování kořisti, rychlého letu a složitějších akrobacií sbírá raději dopravou sražené, zemědělskou technikou posekané nebo přirozené mršiny. Mimo to sem tam uloví i útok nečekající velké ryby vyhřívající se u vodní hladiny nebo chované v mělkých rybnících. Jedná se o dlouhověkého ptáka dožívajícího se až několika desítek let, přičemž pohlavně dospívá až v 5-6 letech. Starého orla od mladého poznáte podle barvy hlavy a ocasu. Zatímco staří ptáci mají šedou hlavu a bílá ocasní péra, mladí jsou hnědě zbarvení úplně celí.  

Staré i mladé orly mořské můžete zahlédnout i v CHKO Brdy. Kolikrát se jedná třeba jen o potulku mladých či starých ptáků. V Brdech jeden pár orlů už několik let hnízdí. Přesné informace o jejich výskytu máme díky ornitologickému kroužkování, které je realizováno od roku 2014. Za tu dobu byla okroužkována 4 mláďata (2014-1, 2015-1, 2016-2, 2017-0). V loňském roce bylo u Bohumína na Ostravsku pozorováno mládě kroužkované na hnízdě v Brdech v roce 2015. 

V roce 2017 i přes prokázané sezení samice na hnízdě nebyla zdárně vyvedena mláďata. V letošním roce jsme ani na jednom z historicky známých hnízd nezaznamenali v době hnízdění aktivitu, a to i přes přítomnost páru v lokalitě. Pro zjištění stavu hnízd jsme na začátku května požádali o spolupráci Policii ČR, která má k dispozici legálně provozovaný dron pro území CHKO Brdy. Cílem bylo zjistit, zda se pár orlů alespoň pokoušel o opravu jednoho z hnízd. Dron bylo nutno použít v dosti obtížných podmínkách nepřehledného lesního porostu. Policie ČR ukázala profesionální ovládání dronu, kde po celou dobu byl dron pod vizuální kontrolou, jak vyžadují bezpečnostní předpisy a pořídil vynikající snímky. Snímky ukázaly, že ani na jednom z hnízd se orli nepokoušeli zahnízdit. Orli nás totiž překvapili a postavili si další nové hnízdo, kde úspěšně vyvedli jedno mládě, které bylo náhodně objeveno v polovině května. Důvody proč orli nepoužili ani jedno ze starých hnízd neznáme. Nelze však vyloučit citlivost na opakované rušení a proto žádáme, abyste hnízdo nevyhledávali. Pokud byste na hnízdo náhodně narazili, orly nijak nerušte a co nejrychleji se v tichosti od hnízda vzdalte. Děkujeme za Vaši ohleduplnost vůči Brdské přírodě.