null orel mořský opět v Brdech

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Po třech letech v CHKO Brdy opět zahnízdil orel mořský

28. 6. 2024

V hnízdě ukrytém vysoko v korunách stromů v chráněné krajinné oblasti Brdy snesla samice orla mořského v zimních měsících jedno vejce. Je to první známé hnízdění orla mořského v CHKO Brdy po třech letech.

Samice vejce zahřívala něco málo přes měsíc, samec ji střídal pouze ve chvíli, kdy si letěla obstarat potravu. Mláděti se daří, proto je už bylo možné okroužkovat. 

„Mladí orli se kroužkují přímo na hnízdě, nebo je spustíme v pytli dolů, okroužkujeme na zemi a pak vrátíme zpět do hnízda. Kroužkování snášejí v klidu, jen málokdy mají potřebu útočit. Vylézt na orlí hnízdo ale dokáže jen zkušený stromolezec, jako jsou v tomto případě ornitologové Josef Veselý z Přírodovědného spolku Dobříš a Lubor Křížek darujkridla.cz.  Musí si obléct lezecké popruhy, dát na nohy drapáky a vydat se do výšky,“ popisuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Orlí hnízda jsou opravdu impozantní. Ptáci je budují z větví, drnů a trávy, někdy je využívají opakovaně. V průměru měří asi 1,5 metru, po letech může dosáhnout výšky pres 2 metry a váhy až 0,5 tuny. Pro takovou váhu je samozřejmě potřeba pořádný strom,“ doplňuje Bohumil Fišer. 

Značení kroužkem přinese informace o dalším pohybu okroužkovaného ptáka. Díky kroužkování je například známo, že mládě orla mořského, které bylo opatřeno kroužkem v Brdech v roce 2015, se o dva roky později pohybovalo u Bohumína na Ostravsku. Jiné mládě, které vylétlo z hnízda v Brdech v roce 2019, bylo o rok později vyfotografováno na Třeboňsku. 

Název orel mořský není príliš výstižný, tento pták neobývá jenom mořská pobreží, ale i vnitrozemské sladké vody, okolí velkých řek ci jezer a rybníků. V Evropě byl koncem 19. století jako „škodná“ téměř vyhuben, díky důsledné ochraně ve většině evropských států se od 70. let minulého století postupně vrací na bývalá hnízdiště. V České republice nyní hnízdí kolem stovky párů ročně. 

Samice orlů mořských dosahují podobně jako u řady dalších dravců větších rozměrů než samci. Váží okolo sedmi kg, samci  4-5 kg. Přes impozantní rozpětí křídel, které dosahuje až 2,5 metru, nejsou dobrými letci. Většinu času tráví sezením u vody na vyvýšeném místě s dobrým rozhledem. Živí se hlavně rybami a vodními ptáky. Podstatnou část potravy v zimě tvoří mršiny, orel tak v přírodě plní významnou sanitátní funkci. 

Foto Bohumil Fišer

Hnízdo orla mořského, foto Bohumil Fišer

Hnízdo orla mořského, Bohumil Fišer

Kroužkování, foto Bohumil Fišer

Orel mořsky, kroužkování, Bohumil Fišer