null Nová naučná stezka na Klobouček

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Nová naučná stezka na Klobouček

1. 10. 2018

Vojenské lesy a statky otevřely v Brdech na sv. Václava novou naučnou stezku o lesnictví.

Současným lesnickým hospodařením a také jeho historií, a i brdskou přírodou, či místní historií regionu provede návštěvníky CHKO Brdy nová okružní Lesnická naučná stezka Klobouček, kterou zde slavnostně otevřely Vojenské lesy a statky ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Brdy.

Stezka měří celkem sedm kilometrů, vede z Obecnice na brdský vrch Klobouček přes nádrž Octárna, a na své trase návštěvníkům nabízí celkem 12 zastavení i občerstvení u čtyř lesních studánek.

Sedm set a pět metrů vysoký vrch Klobouček na středočeské straně středních Brd nevybraly Vojenské lesy a statky pro lesnickou naučnou stezku náhodou. Její trasa totiž vede mimořádně cennými lesními porosty.
Lokalita pod Kloboučkem je tvořena lesy s relativně přirozenou dřevinnou skladbou - lesy, které jsou věkově i prostorově rozmanité. Jde o takovou vlajkovou loď cílového stavu, ke kterému VLS na Brdech i v dalších lokalitách směřují, i tomuto aktuálnímu tématu českého lesnictví se naučná stezka věnuje.

Stezka začíná u záchytného parkoviště pro návštěvníky, které u fotbalového hřiště vybudovala obec Obecnice. Zde má také svůj cíl. Na její trase čeká na zájemce o brdskou přírodu a historii celkem dvanáct zastávek na sedmikilometrové cestě s převýšením 185 metrů. Její zdolání tak vycházkovým tempem se zastávkami trvá asi 2,5 hodiny. Pro rodiny s malými dětmi či pro fyzicky méně zdatné návštěvníky však stezka nabízí malou variantu zkratkou mezi zastavením č. 4 a 8. Ta měří jen 4,5 kilometru.

Část naučných panelů má specifický "brdský" vzhled - jsou umístěny na monolitech ze slepence, který je charakteristickým nerostem středočeských hor.

Na jednotlivých zastaveních turisté naleznou základní informace od údajů o Brdech i státním podniku, který zde hospodaří od první republiky, přes vše o dřevinné skladbě lokality, až po informace o květeně. Další panely přináší podrobné informace o zvěři či myslivosti. Samostatná kapitola je pak věnována zadržování vody v krajině a tedy Brdům jako strategické zásobárně vody pro široké okolí.

Na stezku naváže v blízké budoucnosti svými službami pro návštěvníky také Informační centrum VLS, které v současné době brdští lesníci budují v nedaleké historické budově lesní správy v Obecnici.