null Cena AOPK ČR udělena

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Cena AOPK ČR udělena

5. 2. 2019

Ocenění získala péče o lesy na Rožmitálsku a dlouhodobý výzkum v Jeseníkách.

První z nich si dnes z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce převzali Karel Šícha a Josef Hrdina z Arcibiskupství pražského, které hospodaří v lesích na Rožmitálsku v chráněné krajinné oblasti Brdy. Předání proběhlo na konferenci Ochrana ohrožených druhů v praxi, kterou AOPK ČR dnes pořádala společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. 

„Je málo hospodářů, kteří v praxi ukazují, že se v lesích dá hospodařit a zároveň tu může zůstat i prostor pro přírodu. Přírodě blízké lesní hospodaření Arcibiskupství pražského v polesí Rožmitál je ale dokladem toho, že to lze. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají stromy a jejich skupiny. V lesích nalezneme na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Ale je to důležité pro ekologickou stabilitu lesa obecně.  A dvojnásob důležité v době klimatické změny, doprovázené dramatickou kůrovcovou kalamitou.  Zdejší hospodaření zkrátka ukazuje, že ochrana přírody i ekonomický zájem hospodářů mohou být v souladu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel AOPK ČR, důvody, které vedly k ocenění lesníků z Arcibiskupství pražského.

Manželé Zuzana a Leo Burešovi, kteří získali ocenění za svou celoživotní práci a výzkum naší přírody, zejména v Jeseníkách, je převezmou na konferenci k 50. výroční vzniku CHKO Jeseníky. Jsou autory celé řady studii, expertíz a článků, včetně knihy Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků, navrhovali a sami po několik desetiletí prakticky realizovali celou řadu nejrůznějších managementových zásahů nejen v Jeseníkách, ale i daleko za jejich hranicemi. Svým nadšením ovlivnili a motivovali celou řadu lidí.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje poprvé. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V loňském roce se sešlo 21 nominací, ze kterých Rada AOPK ČR [1] vybrala dva laureáty. Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března [2].

Poznámky:

[1] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. 

[2] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz.

Foto: Květa Černohlávková