null V logu chráněné krajinné oblasti Brdy je vzácný rak kamenáč

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

V logu chráněné krajinné oblasti Brdy je vzácný rak kamenáč

19. 4. 2017

O tom, jaký motiv zvolit pro logo chráněné krajinné oblasti, jsme dlouho s kolegy diskutovali. Ve hře bylo více možností...

Od čápa černého, který hnízdí ve zdejších lesích, přes kosatec, kterému se daří na podmáčených loukách, po šiškového Fabiána, který je podle pověsti dobrým duchem brdských lesů. Nakonec ale zvítězil rak kamenáč.

Rak kamenáč je naším původním druhem raka. Brdské potoky patří mezi jedny z mála míst, kde se doposud vyskytuje, hostí naši největší populaci tohoto kriticky ohroženého korýše. K životu potřebuje potoky s kamenitým dnem, vyhovuje mu, když do vody zasahují kořeny stromů či keřů, které poskytují dostatek úkrytů. Je proto velmi citlivý na napřimování či betonování potoků. V posledních letech jej ohrožuje také zavlečený račí mor.

Raka kamenáče jsme vybrali především proto, že Brdy jsou opravdu jedním z mála posledních míst, kde se mu daří. Není možná tak atraktivní jako čáp či kosatec, ale dobře ilustruje jeden z vážných problémů naší krajiny, kde najdeme už jen málo neupravených vodních toků. Potoky a řeky byly zavedeny do trubek, jejich břehy opevněny, zanikly drobné tůně a mokřady. O vhodná místa k životu přišel nejen rak kamenáč, ale i spousta dalších druhů. A krajina postupně ztratila nejen svůj půvab, ale i schopnost zadržovat vodu.