null Obnovujeme bezlesí na Kolvíně

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Obnovujeme bezlesí na Kolvíně

16. 2. 2024

Masivně kácíme křoviny a stromy. Zarostlé, neprostupné, zanedbané plochy otevíráme pro mizející druhy rostlin a živočichů extenzivně udržovaných ploch bezlesí.

Bezlesí vytvořená lidmi v místech bývalých vesnic jsou v Brdech jedním z důležitých stanovišť pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Je nutné zabránit, aby se otevřená krajina změnila v les. Plocha bývalých políček a luk u zaniklé obce a později plocha bývalé střelnice je cenná druhovou pestrostí, která zarůstáním mizí a střídá ji společenstvo lesa. To je v tomto případě nežádoucí.
Toto opatření je podpořeno z Programu Národní plán obnovy a je financováno Evropskou unií. Kácení pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR na základě dohody provádí hospodář pozemků Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Hořovice.

Kácíme na Kolvíně.
Kácíme na Kolvíně.
Vykácená krajina.
Vykácená krajina.
Vykácená krajina.
Vykácená krajina.