null Naučná stezka Okolím Komárova

Naučná stezka

Naučná stezka Okolím Komárova

  • Délka: 10 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Jedová hora - šachta Brabora.

Naučná stezka začínající v centru obce, vás provede místy, která jsou více či méně spojena s dobýváním a zpracováním železa. Místy, kde se kdysi dávno sbírala železná ruda vycházející sama až na povrch země, kde se zpracovávala v primitivních píckách, v milířích pálilo dřevěné uhlí.  Nemine ani štolu Barbora na Jedové hoře, v níž se mnohem později těžila železná ruda a další nerostné bohatství z podzemí. Jelikož stezka prochází okrajovými partiemi CHKO Brdy, představuje i přírodní a krajinářské poklady této oblasti.

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

Galerie

Okolím Komárna.