null CHKO Brdy - oáza tmy ve středních Čechách

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

CHKO Brdy - oáza tmy ve středních Čechách?

22. 3. 2016

Uvnitř nově vzniklé CHKO Brdy není žádné trvalé osídlení. Proto zde noční tmu na poměrně rozsáhlém území neruší žádný přímý umělý zdroj světla.

To byl důvod, proč se 1. března 2016 uskutečnilo jednání odborné skupiny pro tmavé nebe České astronomické společnosti s vedoucím Správy CHKO Brdy. Diskutovala se problematika světelného znečištění i aktuální stav nočního prostředí v České republice a obě strany se shodly na tom, že by bylo nanejvýš vhodné zachovat nedotčené noční prostředí bývalého vojenského újezdu i do budoucna. Jelikož byla oblast až donedávna nepřístupná, je jen málo spolehlivých dat o stavu nočního prostředí. Bylo proto dohodnuto, že Česká astronomická společnost provede přímo na území CHKO monitoring, jehož výsledky poslouží při tvorbě koncepce ochrany životního prostředí v oblasti.

V současné době Česká astronomická společnost disponuje měřením tmavosti oblohy v okolí Míšova a jedním celooblohovým snímkem a jeho jasovou mapou. V rámci monitoringu bude zmapováno celé území CHKO pomocí jasoměrů a celooblohové sestavy. Na nočních satelitních snímcích je velmi dobře patrný kontrast mezi množstvím zdrojů umělého osvětlení v okolí a zcela tmavým vnitřkem bývalého vojenského újezdu. Bude proto velmi zajímavé zjistit, jak se proměňuje noční prostředí a krajinný ráz při přechodu z osídleného území do liduprázdného prostředí.

Předchozí obrázek ukazuje počítačově zpracovaný snímek přístroje VIIRS umístěného na družici SUOMI-NPP, který  znázorňuje zář zemského povrchu v okolí CHKO Brdy. Zachycuje záření směřující ze země přímo vzhůru: světlo umělého osvětlení odražené od země a přímé světlo z některých světelných zdrojů (nevhodné typy veřejného osvětlení, architektonické osvětlení, nasvícení billboardů...). Nejedná se tedy o mapu světelného znečištění, neboť zde není zohledněn vliv světelného zdroje na své okolí (i zcela tmavé místo na snímku může trpět silným světelným znečištěním, pokud je v okolí významný zdroj světla). Podobné snímky však poskytují základní vstupní data pro výpočty a simulace, pomocí kterých se mapy světelného znečištění vytváří. Vlevo uprostřed Plzeň, vpravo nahoře Praha.