null Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Vyhlášení přírodní památky Louky pod Palcířem

8. 10. 2020

Tato jubilejní desátá „maloploška“ v CHKO Brdy je zatím jediná, která chrání luční přírodní biotop.

Louky pod Palcířem jsou dvě malé lesní loučky ukryté u cesty Vlásenka, vedoucí ze Skořic k zámku Tři Trubky. Předmětem ochrany je vlhkomilná vegetace pcháčových luk. Ta je typická pro trvale extenzivně obhospodařované podmáčené louky, které z dnešní krajiny poměrně rychle mizí. V Brdech jsou pro tyto porosty typické druhy jako upolín nejvyšší nebo kosatec sibiřský, které v okolních nižších polohách najdeme jen vzácně.

Loukám se budeme snažit i do budoucna zajistit vhodnou péči - mozaikovitou seč s občasným vynecháním, která bude svědčit zdejším rostlinám i živočichům. Kdo ví, jestli rostliny tak povzbudil nový status ochrany, ale oko návštěvníka letos potěší vzácný pohled na říjnové kvetoucí upolíny. Až se na ně půjdete podívat, nezapomeňte si holinky!