null Vyhlášení přírodní památky Jindřichova skála

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Vyhlášení přírodní památky Jindřichova skála

18. 12. 2019

Letos o Vánocích jsme si v CHKO Brdy nadělili hezký dárek – vyhlášení prvního maloplošně chráněného území ve Středních Brdech. Jindřichova skála, skalní „srub“ s kolmou stěnou a kamenným mořem představuje pro Brdy typický geomorfologický jev.

Skalní srub, jak se tento útvar také nazývá, vznikl zvětráváním a postupným odlamováním skalních bloků. S výškou stěny až 21 m patří k těm nejvyšším v Brdech a jde o památku národního významu. Kamenné moře pod ním je zvláštní svou rozlohou i velikostí skalních bloků. Tvořen je prvohorními (kambrickými) slepenci, tvrdou a kyselou horninou.
Z živé přírody najdeme na Jindřichově skále hlavně bohatství lišejníků – několik ohrožených druhů keříčkovitých dutohlávek a další lišejníky oblibující osluněná suťová pole. Nacházejí tu dobré životní podmínky v podobě dostatku světla a menší konkurence ostatních rostlin, které nedokážou prosperovat v drsných podmínkách balvanité suti.
Co však lišejníkovým porostům v suti ubližuje, je sešlapávání. Jsou to dlouhověké organismy a rostou jen velmi pomalu. Děkujeme proto všem turistům a horolezcům za pochopení pro tyto malé obyvatele a za respektování zákazu vstupu do sutí a na skalní stěnu! Na jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech, odkud můžeme přes údolí Červeného potoka obdivovat hrad Valdek a za ním křivoklátské kopce, se dá pohodlně dojít po turistické značce z Malé Vísky u Hořovic.
Chráněná území mají různá data „narození“, několik jich vzniklo na Nový rok – mezi nimi i CHKO Brdy. Přírodní památka Jindřichova skála byla vyhlášena 10. 12. s účinností na Štědrý den, 24. 12. 2019. Toto vánoční datum tak může být inspirací třeba k hezkému zimnímu výletu.