null Přírodní rezervace Getsemanka má nový plán péče

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Přírodní rezervace Getsemanka má nový plán péče

10. 3. 2022

V této přírodní rezervaci, která je v CHKO Brdy největší, chráníme druhově bohatý, světlejší suťový les na severovýchodě, starou, stinnou a vlhkou bučinou na jihozápadě i porost mladších buků, který je spojuje.

Plán péče pro všechny části Getsemanky je podobný. Jeho cílem je podpořit přirozené zmlazování a výškovou i prostorovou různorodost porostů s vysoký podílem mrtvého dřeva. Ve stejnověkých, kulturních porostech proto bude prováděno prosvětlování. Přibližně 1/5 rezervace je bezzásahovým územím, v něm je porost ponechán přirozenému vývoji.

Přírodní rezervace Getsemantka.