null Nové památné stromy v CHKO Brdy

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Nové památné stromy v CHKO Brdy

20. 3. 2019

V uplynulém půl roce vyhlásila Agentura v CHKO Brdy tři nové památné stromy – javor klen na Hrachovišti a dva duby zimní na bývalé Přední Záběhlé.

Památný strom Klen na Hrachovišti o obvodu kmene 505 cm roste, jak název napovídá, u bývalé obce Hrachoviště, u přístupové cesty do obce od jihu. Strom je nejenom v rámci Brd svým vzrůstem i stářím výjimečný, přestože jeho stáří můžeme pouze odhadovat (asi 200 – 250 let). Dle našich informací patří mezi trojici největších a tím i nejstarších klenů rostoucích v CHKO Brdy. 

Javor klen (Acer pseudoplatanus) je naším domácím druhem, který narozdíl od svého známějšího příbuzného javoru mléče snáší drsnější podmínky vyšších nadmořských výšek. Proto se mu také říká javor horský.

Dva památné duby zimní (Dub na Záběhlé 1 – dvoják a Dub na Záběhlé 2) rostou u bývalé Přední Záběhlé. Známější z nich, dub - dvoják, zná každý „brdomil“, protože patří k symbolům Brd. A má na to plné právo – je to soliterní majestátní velikán, fotogenický strom, nádherný v každé roční době. V době vyhlášení jsme naměřili obvod úctyhodných 726 cm a výšku 16 m. Přestože na jeho kmeni najdeme cedulku „státem chráněný strom“, oficiálně vyhlášený jako památný dosud nebyl. Vlastník stromu, Vojenské lesy a statky ČR, jej evidují jako významný strom.

Vedle dubu byla v roce 1939 postavena hájovna „Pod dubem“, jejíž hajný, pan Roh, v březnu roku 1945 údajně ukrýval v již tehdy dutém kmeni stromu partyzánského velitele Vasila Majského (např. Hrušková: Podivuhodné stromy). Hájovnu i s památným dvojákem zachycuje rytina pana Jana Čáky publikovaná v knize Střední Brdy - krajina neznámá.

Druhý dub roste tak trochu „ve stínu“ prvního, přestože s obvodem 468 cm není žádný drobeček. Dokonce je možné, že oba stromy jsou stejně staré, protože obvody obou kmenů u dvojáku nad rozvětvením i druhého dubu jsou obdobné. Každopádně oba stromy můžeme zařadit do kategorie památných stromů „zralého věku“, který odpovídá stáří 200 – 400 let.

V průběhu roku budou všechny nově vyhlašované památné stromy označené v terénu cedulemi.

Klen na Hrachovišti
Dub na Záběhlé 1 - dvoják
Dub na Záběhlé 2