null Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků je dokončena

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků je dokončena

13. 12. 2019

CHKO Brdy má novou naučnou stezku, která návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí Padrťských rybníků.

Stezka má celkem 13 zastavení, 4 klasické velké informační panely a 9 malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tyto tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujích obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, např. kroniky zaniklých obcí. Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje Interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR, Správou CHKO Brdy. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat obcím Věšín, Skořice a Strašice a Vojenským lesům a statkům. Za cenné rady a korektury děkujeme Hornickému muzeu Příbram, konkrétně řediteli PaedDr. Josefu Velflovi, Muzeu Středních Brd Strašice, konkrétně vedoucímu RNDr. Martinu Langovi a Mgr. Tomáši Makajovi a Svazu vyhnanců z Brd, konkrétně předsedovi Miloslavu Čejkovi (rodák ze Záběhlé). Za poskytnutí grafik Jana Čáky děkujeme jeho dcerám Aleně Čákové a PhDr. Janě Kozákové. Za poskytnutí 3D rekonstrukce obce Padrtě děkujeme Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně doc. RNDr. Přemyslu Štychovi, Ph.D. a Mgr. Janu Jelénkovi. Za fotografie děkujeme 13. dělostřeleckému pluku Jaselskému, konkrétně panu Ivu Belšánovi.