null Další čtyři mláďata orla mořského jsou z CHKO Brdy

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Další čtyři mláďata orla mořského jsou z CHKO Brdy

3. 7. 2020

V letošním roce orel mořský úspěšně zahnízdil nejen v blízkosti Padrťských rybníků, ale i na další lokalitě v CHKO Brdy a tak se můžeme radovat celkem ze čtyř nových mláďat.

Mláďata byla úspěšně okroužkována Karlem Makoněm z Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva Plzeň v blízkosti Padrťských rybníků a Josefem Veselým na druhé lokalitě. Děkujeme. Umožní nám to zjistit další informace z života orlů mořských. Těšíme se na pokud možno pozitivní zprávy o jejich pohybu a přejeme jim, ať se jim daří a založí úspěšně své rodiny a vyhýbají se všem nástrahám člověka.