null Bobr na Padrtích

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Bobr se na Padrtích činí

25. 1. 2024

Na Padrtích se bobři usadili přibližně před třemi lety. Od té doby je jejich činnost - kácení dřevin a zadržování vody vidět více a více.

Bobří rodina již pomalu svojí prací zamokřila celé území pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka. Nově postavila hráz i v regulovaném a panely zpevněném korytě Klabavy. Již nám tam vzniká malý rybníček a okolní mokřad. Bobr pokácel i vzrostlé osiky a některé z olší a stále svojí činností vytváří nové a nové mokřady ve zdejší bylinné vegetaci. Klidná hladina na bobřím „rybníčku“ s průhledností vody až na dno přechází v malý vodopád, který se překuluje přes bobří hráz. Vegetací se prodírají malé potůčky a v prohlubních se tvoří louže. Všude to čvachtá. 
Mokřady od bobra jsou rájem pro spoustu živočichů a rostlin. Jsou to stabilní ekosystémy, které přispívají k diverzitě v naší krajině. Lidmi pozměněnou krajinu bobři vracejí do přírodní nádhery.

Kdybyste se chtěli s bobří činností seznámit podrobněji, můžete se podívat na dokument, který natočili kolegové na Vysočině. Volně k dispozici je zde

Okus stromu od bobra.
Bobří rajón.
Bobří rajón.